inici català | español
Inscripció
Per inscriure's en el Màster en Arts Digitals (codi: 1024), cal presentar omplerta la Sol·licitud d'inscripció,que pot descarregar-se a la nostra web o realitzar la inscripció online,juntament amb:

- un currículum vitae,
- una fotocòpia compulsada/legalitzada del títol acadèmic i de l'expedient acadèmic,
- una fotocòpia del DNI o Passaport,


* En el cas de titulacions estrangeres que els documents estiguin en altres llengües diferents al castellà, anglès, italià, francès o portuguès hauràn d'adjuntar tambè una traducció jurada del títol i expedient en alguna d'aquestes llengües.


Els drets de preinscripció per el curs acadèmic 2010-2011 són de 110 euros a compte de l’import de la matrícula. Aquesta quota nomès es retornarà en cas de no ser admès al curs.

La preinscripció es pot fer per fax, per correu electrònic o postal, o en persona, i es pot pagar mitjançant transferència bancària (en aquest cas, cal remetre una còpia del comprovant de pagament al número de fax 93 542 14 68, especificant el nom del programa o codi numèric del curs i el nom del participant)o targeta de crèdit (en aquest cas cal emplenar l’apartat de pagament amb targeta de la Sol.licitud d’Inscripció).

L'IDEC seleccionarà els aspirants en funció del seu curriculum i els seus mèrits i comunicarà als seleccionats la seva admissió al programa i el període de matrícula.

El nombre de places és limitat.
Mentres hi hagi places lliures es mantindrà oberta la inscripció.


INSCRIPCIÓ OBERTA. ÚLTIMES PLACES !!

Les inscripcions realitzades durant el mes d'agost es farà la seva admissió,segons les places vacants, el 7 de setembre.


L'import del Màster en Arts Digitals és de 8.600,00 euros.


AVIS HORARI ATENCIÓ PÚBLIC ESTIU:

Del 9 de juliol al 3 d'agost l'horari d'atenció al públic serà de 9.00 a 14.00h.
Durant l'agost l'oficina romandrà tancada.
Podeu contactar llavors en el telf. 93-5421800.
:: Llegeixi les condicions generals dels cursos ::
  més informació

Campus de la Comunicació - Poblenou
(Universitat Pompeu Fabra)
Roc Boronat, 138, Edifici Tànger
08018 Barcelona
infocomdigital@idec.upf.edu
Tel.: (34) 93 542 15 38
(34) 93 542 25 66
Fax: (34) 93 542 1468
Horari d’atenció:
De dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 i de 15.30 a 19.30 hores.

Descarregar Sol·licitud d'inscripció


    Inscriu-te on-line!


IDEC - Universitat Pompeu Fabra